• Home
  • /Akreditace a certifikáty

Akreditace a certifikáty

Zde si můžete prohlédnout  některé certifikty a akreditace-akreditace Ministerstva školství ČR k pořádání kurzů, autorizace Ministerstva zemědělství k provádění zkoušek, Mezinárodní certifikaci lektora floristiky a svatební floristiky a další certifikáty.

Fotokopie certifikátů a popis najdete v přehledném šanonu.

První akreditaci jsem získala v roce 2007 k rekvalifikačním kurzům Vazba a aranžování květin. V současnosti mám již třetí akreditaci MŠMT ČR na kurzy Florista. Tyto akreditace uděluje akreditační komise MŠMT ČR, po důkladném prozkoumání a ověření všech kompetencí lektora. Akreditace se vydává pouze na 3 roky, není možné ji prodloužit.

Číslo naší akreditace: Č.j.:MSMT -25891/2016-1/627

platnost do 18. 11. 2019

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, po přísném prozkoumání a schválení jsem získlala v roce 2010 autorizaci MZ ČR k provádění zkoušek z profesní kvalifikace Florista a Vazačské práce s celostátní platností,  v souladu s ustanovením § 2 písmeno k), dle zákona 53/2012 Sb. Dnes vlastním již druhou autorizaci, s platností do roku 2020. Tuto autorizaci mají v ČR odborné školy a k dnešnímu dni pouze 2 OSVČ.

Číslo naší autorizace: Č.j.22869/2015-MZE

Ministerstvem vnitra ČR, pod č. j. VS/1-1/36855/98, mi jako absolventovi MISTROVSKÉ ŠKOLY FLORISTIKY bylo uděleno právo užívat za svým příjmením titul Mistr florista.   V ČR má tento titul zhruba 50 osob.

Na základě předložení všech podkladů a přísného prozkoumání mezinárodní komisí v Londýně jsem byla uznaná certifikovaným lektorem s garancí INTERNACIONAL EDUCATION SOCIETY LTD. pro vzdělávání v oboru Floristické kurzy a Svatební floristika.

Registrováno pod certifikačním kódem SK/BB/I.b/9/aa/27/4/CZ/00199

Po úspěšném ukončení vysokoškolského studia na Univerzitě J. A. Komenského v Bratislavě mi byl přiznám akademický titul Magister.

Dle rozhodnutí Valné hromady Asociace floristického designu, registrovaným u MV ČR pod.č.j.VS/1-1/36855/98-R jsem obdržela osvědčení o úspěšném vykonání Floristické zkoušky.

Součástí mistrovských floristických zkoušek u Mistrovské školy Floristiky v Hradci Královém je hodnocení závěrečných prací studentů. Z 12 mistrů floristů pro rok 2011 jsem získala  1. místo

Na základě rozhodnutí Mistrovské školy floristiky v Hradci Královém jsem obdržela certifikát za absolvování vzdělávacího semináře F3- Svatební kytice a korsáž-typ kytice, estetické zákonitosti, techniky práce, vlastní návrh.

Na základě rozhodnutí Mistrovské školy floristiky v Hradci Královém jsem obdržela certifikát za absolvování vzdělávacího semináře F3- Dekorace stolu-symbolika, tvary, linie, struktury, barevnost, konstrukce, technika, materiál, postup práce.

Na základě rozhodnutí Mistrovské školy floristiky v Hradci Královém jsem obdržela certifikát za absolvování vzdělávacího semináře F3- Věnec-volba typu věnce, techniky, proporcí, materiálu, postupu práce, symboliky, barevnosti, zdobení.

Na základě úspěšného absolvování pracovního semináře „Svatba-kompletní svatební floristika“ jsem získala certifikát Floristických seminářů Petra Matušku.

Na základě rozhodnutí „Designbymm“, firmy, školící interiérové designéry, jsem obdržela osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Interiérový design.

Na základě rozhodnutí Flos-centrum vzdělávání jsem získala certifikát Vizážistika osobnosti a barvové poradenství.

Po úspěšném absolvování intenzivního kurzu jsem získala certifikát Svatební koordinátor.

Na základě úspěšného složení závěrečných zkoušek jsem získala osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností na profesi vizážistika osobnosti a barvové poradenství.

Na základě dlouholeté činnosti v oboru vizážistika a barvová typologie jsem po prověření podkladů a žádostí Ministerstva školství získala akreditaci k výuce těchto kurzů.